• 0598-392311

Spreekuur en openingstijden

Openingstijden praktijk

Alle werkdagen: van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie kunt u bellen naar 0598-392311 toets daarna een 1. Binnen 30 seconden heeft u een praktijkassistente aan de telefoon. Als iedere seconde telt belt u 112.

Afspraken

U kunt de praktijk bellen om een afspraak te maken. Indien u klachten heeft die dezelfde dag gezien moeten worden verzoeken wij u om tussen 08.00-10.00 uur te bellen! Tot 12 uur is de lijn open voor het maken van afspraken.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. Zij is daartoe opgeleid en doet dat voor de organisatie van het spreekuur. Standaard reserveren wij 10 minuten voor een consult. Heeft u meerdere klachten of wilt u een gesprekje vraagt u dan om een dubbel consult.

Soms loopt het spreekuur iets uit en moet u wat langer wachten dan gebruikelijk, hiervoor graag uw begrip. Duurt het voor uw gevoel erg lang voordat u wordt opgeroepen, meldt u zich dan bij de assistente.

Huisbezoeken

Een huisbezoek voor dezelfde dag dient u indien mogelijk voor 10 uur 's ochtends aan te vragen. Uitgezonderd spoedgevallen. Wanneer het door ziekte of handicap niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kan de huisarts bij u thuis komen. De praktijkassistente beoordeelt samen met de dokter of er een bezoek wordt afgelegd. Op de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Geen vervoer is niet direct een reden voor een huisbezoek.

Uitslagen

Voor uitslagen van onderzoeken in het ziekenhuis, bloeduitslagen of het bespreken van specialisten brieven kunt u bellen vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Houdt u rekening met ongeveer 3 werkdagen tussen onderzoek en uitslag. Als het medisch gezien noodzakelijk is dat we direct moeten (be)handelen neemt de praktijk op met u. Zorg ervoor dat de praktijk altijd over u juiste adres en telefoongegevens beschikt.

Bloedafname

Tussen 11.00 uur en 15.00 nemen wij bloed af voor CERTE. U kunt hiervoor een afspraak maken met de praktijkassistente of aansluitend na uw consult geprikt worden. Uitgezonderd kinderen < 10 jaar. Sinds kort maken wij gebruik van "POCT" onderzoeken. Voor uitleg over de POCT metingen zie de submap elders op de website.

Wrattenspreekuur

Voortaan op de donderdag middag tussen 15.00 en 16.00 uur. Dit is een inloop spreekuur, u hoeft dus geen afspraak te maken. Voor de data's zie "wrattenspreekuur" elders op de website.

Avondspreekuur

Sinds 2016 bieden we een avondspreekuur tussen 17.30 en 19.00uur. Het spreekuur is wekelijks*, ene week op de maandagavond dan is dokter Wassiee aanwezig en de andere week op woensdagavond dan is dokter van Lacum aanwezig. * wijzigingen voorbehouden.

Het is als extra service bedoeld voor patiënten voor wie het lastig is om overdag naar de praktijk te komen. We zijn dan telefonisch niet bereikbaar. U kunt overdag een afspraak maken voor het avondspreekuur met de assistente.

Avondspreekuur is er op: 

Maandag     25 maart  2019

Maandag     08 april  2019

Woensdag   17 april  2019

Woensdag   01 mei  2019

Maandag    06 mei  2019

Woensdag  15 mei  2019

Maandag    20 mei  2019

Woensdag  05 juni  2019

Maandag    17 juni  2019

Woensdag  26 juni  2019

Maandag     01 juli  2019

Woensdag  10 juli  2019

Augustus en September is er in verband met het vakantie rooster geen avondspreekuur.

Telefonisch spreekuur

Voor telefonisch overleg kunt u terug gebeld worden. U kunt dit laten inplannen door de assistente.

Copyright wassieevanlacum.nl - Alle rechten voorbehouden - Realisatie door Skytz Winschoten