• 0598-392311

POCT

POCT (point of care testen)

Sinds enige tijd maken we in de praktijk gebruik van de zo genoemde point of care testen (POCT). Deze testen voeren we uit in samenwerking met CERTE. Uitvoering van een test dichtbij de patiënt op het moment dat het resultaat van de test direct meegenomen kan worden in de beslissing om de behandeling van de patiënt aan te passen, met als resultaat een betere ‘outcome’ van de patiënt.

Voorbeeld:

CRP-meting: Met een vingerprik kunnen we binnen 2 tot 3 minuten ernstige infecties en onstekingen opsporen en vooral uitgesloten worden. Het nemen van een beslissing om wel of geen antibioticum voor te schrijven bij een lage luchtweginfectie kan ondersteund worden door de CRP waarde te bepalen. Hierdoor zijn we in staat een beter onderscheid te maken tussen pneumonie en overige luchtweginfecties.

HbA1c meting: Bij elke kwartaal controle van de diabetes mellitus type 2 zal de praktijk ondersteuner via een vingerprik deze meting doen. Middels de HbA1c kan worden gekeken naar de glucose regulatie van de patiënt over de afgelopen 2-3maanden. De uitslagen komen overeen met de resultaten die op het laboratorium worden gemeten waardoor we voor uw een juist beleid kunen vormen.

Copyright wassieevanlacum.nl - Alle rechten voorbehouden - Realisatie door OnlineBouwers