• 0598-392311

Klachtenprocedure


Achtergrondinformatie

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwd. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met een medewerker van onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u kon de praktijk niet goed bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we van elkaar kunnen leren.

U kunt dit doen door een klachtenformulier te vragen aan de praktijkassistente, deze in te vullen en weer in te leveren. Een van onze huisartsen neemt u klacht dan in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht niet geheel duidelijk is. We streven ernaar om uw klacht binnen 30 dagen in behandeling te nemen en af te ronden. Daarna geven we u telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Hij of zij kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commisie bestaat voltallig uit een voorzitter en voorts uit leden namen de patienten en uit leden namens de huisartsen. De commisie wordt bijgestaan dooe een ambtelijk secretaris.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Voor meer informatie:

  • Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  • Postbus 8018
  • 5601 KA Eindhoven
  • 088-0229100
  • Website: www.skge.nl Email: info@skge.nl
    https://www.skge.nl/klachtenprocedure

Copyright wassieevanlacum.nl - Alle rechten voorbehouden - Realisatie door OnlineBouwers