• 0598-392311

Huisartsenpraktijk A.Wassiee en M.W. van Lacum te Hoogezand

Profiel van de praktijk

Huisartsenpraktijk Wassiee & van Lacum is een kleinschalige huisartsenpraktijk in het centrum van Hoogezand. De huisartsenpraktijk heeft ongeveer 3500 patiënten. Sinds 02 juli 2018 is de praktijk onderdeel van Medisch centrum Hoogezand-Sappemeer en gevestigd aan de Erasmusweg 153 te Hoogezand. 

Missie

Wij bieden de mensen uit onze populatie uitstekende eerstelijnszorg. Hieronder verstaan wij:

Laagdrempelig en gemoedelijk:

Onze patiënten ervaren een lage drempel om met hun hulpvraag naar onze praktijk te komen. Hierbij voelt de patiënt zich gehoord en serieus genomen door de praktijkmedewerkers.

Een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid:

Patiëntvriendelijkheid vinden we belangrijk. Hier vloeit uit voort dat we een praktijk willen zijn die goed bereikbaar is en waar de geboden huisartsgeneeskundige zorg (het zorgaanbod) goed beschikbaar is voor onze patiënten.

De patiënt heeft te maken met een klein herkenbaar en betrokken praktijkteam. We voelen ons verantwoordelijk om samen met de patiënt te komen tot een goede diagnose en het daaruit voorvloeiende doel en beleid van de behandeling. Dit kunnen we doen omdat we de patiënt kennen en de patiënt ons kent, hij ervaart een duurzame relatie met ons.

Visie

Dit toekomstbeeld is een wenkend perspectief dat bepalend is voor alle activiteiten en iedere beslissing die de medewerkers van de praktijk (onder)nemen

* In 2018is de praktijk verhuisd en gevestigd in een moderne AHoed. Van hieruit bieden we ruim 4000 patiënten onze huisartsenzorg.

* In 2018 zal er een zorgaanbod staan, dat zowel zorginhoudelijk als qua service, bereikbaarheid en beschikbaarheid is afgestemd op populatie;

Laagdrempelige toegang, een goede bereikbaarheid/beschikbaarheid en een hoge servicegraad:

Wij organiseren de zorg vanuit de vraag van de patiënt. De praktijk is telefonisch goed te bereiken voor medische vragen of het plannen van een afspraak: patiënten kunnen de hele dag bellen voor een afspraak. Men kan op korte termijn terecht, liefst de zelfde dag nog. We streven naar ruimere openingstijden. We zorgen voor goede informatievoorziening aan onze patiënten, onder andere met behulp van onze website en telefoonkaart.

Zorginnovatie:

Het bestaande zorgaanbod is verder geoptimaliseerd en de ketenzorg (Diabetes Mellitus, COPD en CVRM) voor de chronische patiënt is gerealiseerd. De dienstverlening op gebied van diagnostiek is uitgebreid; bloedprikken in de praktijk en POCT metingen, ECG, spirometrie, echografie en teledermatologie. Daarnaast bieden we reizigersinformatie en is de aanbod voor kleine chirurgie uitgebreid . Ook is er de mogelijkheid voor het plaatsen van een spiraal.

Copyright wassieevanlacum.nl - Alle rechten voorbehouden - Realisatie door OnlineBouwers